Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
1. Rekisterinpitäjä
Freesat Finland
2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.
Asiakkaan itsestään antamia tietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointiin.
Asiakkaalla on oikeus vaatia rekisterissä olevien henkilötietojensa korjaamista, muuttamista tai poistamista sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisesti ilmoittamalla siitä: Ota yhteyttä
3. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidyn nimi ja yhteystiedot yhteydenottoa varten sekä laskutus ja palvelua koskevat tiedot.
4. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä ovat asiakkaan palveluun rekisteröityessä syöttämät tiedot.
5. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille.
6. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli käyttäjä rikkoo palvelun käyttöehtoja, väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.
7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä kuten salaamalla huomioiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset.
Vain määrätyt henkilöt pääsevät käsiksi tietoihin. Tietoihin pääsy edellyttää salasanan ja käyttäjätunnuksen antamista.