Käyttöehdot

Yleiset käyttöehdot

Freesat Finland sivuston käyttöehdot 19.11.2017

Näitä sivustoja ylläpitää: 

Freesat Finland


Käyttöehdot


Käyttämällä Freesat Finland verkkosivustoa käyttäjä sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä ehtoja. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan, käyttäjän tulee välittömästi poistua Freesat Finland verkkosivustolta. Koska Freesat Finland voi ajoittain tehdä muutoksia Freesat Finland verkkosivuston käyttöehtoihin, käyttäjän tulee säännöllisesti tutustua näihin käyttöehtoihin. Joidenkin Freesat Finland verkkosivustoon sisältyvien yksittäisten sivujen tai palvelujen käyttäminen voi edellyttää rekisteröitymistä ja/tai erillisten käyttöehtojen hyväksymistä näiden yleisten käyttöehtojen lisäksi. Tiettyjen verkkopalvelujen käyttö voi olla maksullista. Yksittäisten palvelujen yhteydessä ilmoitetaan palvelun maksullisuudesta ja palveluun liittyvistä muista ehdoista. Mikäli erilliset käyttöehdot ovat ristiriidassa näiden yleisten käyttöehtojen kanssa, sovelletaan kyseisiin sivuihin ja/tai palveluun lähtökohtaisesti niiden omia erillisiä käyttöehtoja, joita nämä yleiset käyttöehdot täydentävät.


Kolmannen osapuolen palvelut ja linkit

Yksittäisiin Freesat Finland verkkosivuston osiin tai sivuihin saattaa sisältyä kolmannen osapuolen tarjoamia linkkejä kyseisiin palveluihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen palveluihin sovelletaan erillisiä käyttöehtoja ja tietosuojaperiaatteita. Freesat Finland ei ole vastuussa tällaisista kolmannen osapuolen palveluista ja niiden käyttö tai muu hyödyntäminen luo sopimussuhteen käyttäjän ja tällaisen kolmannen osapuolen välille, ei käyttäjän ja Freesat Finland välille.

Freesat Finland ei vastaa niiden sivujen sisällöstä ja aineistosta, joihin Freesat Finland verkkosivustosta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Freesat Finland toimesta. Käyttäjä on velvollinen perehtymään ja noudattamaan niitä käyttöehtoja ja muita ehtoja, jotka on julkaistu näillä kolmannen osapuolen verkkosivustoilla.


Tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet

Freesat Finland verkkosivuston sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Käyttäjällä on lupa tallentaa tietokoneelleen tai tulostaa yksityistä käyttöä varten sivuja tai otteita sivuista. Freesat Finland verkkosivustolla esiintyvät liiketunnukset ja tuotemerkit sekä kaikki näihin liittyvät tavaramerkit, tuote- tai palvelunimet ja sloganit sekä muut immateriaalioikeudet ovat Freesat Finland tai mahdollisen kolmannen tahon omaisuutta, eikä käyttäjä saa käyttää niitä millään tavalla ilman Freesat Finland tai asianomaisen kolmannen tahon etukäteistä kirjallista suostumusta. Freesat Finland verkkosivuston, sen osien tai sillä olevien palvelujen taikka linkkien käyttö ei muodosta käyttöoikeutta edellä mainittuihin immateriaalioikeuksiin tai muihin Freesat Finland tai kolmannen tahon immateriaalioikeuksiin.


Käyttäjän velvollisuudet

Käyttäjä on vastuussa mahdollisen käyttäjäkohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta kaikesta käytöstä. Käyttäjä on velvollinen käyttämään verkkopalvelua käyttöehtojen, lain ja hyvän tavan mukaisesti.

Freesat Finland ei vastaa teknisten vikojen, huoltotöiden, tietoliikennehäiriöiden tai muiden vastaavien syiden aiheuttamista katkoksista sivujen esittämisessä.


Freesat Finland vastuu

Freesat Finland verkkosivuston sisältö esitetään sellaisenaan sitoumuksetta. Freesat Finland ei vastaa sivuston tai sen osien sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta. Freesat Finland varaa oikeuden koska tahansa muuttaa ylläpitämiään verkkopalveluja ja näitä käyttöehtoja sekä estää pääsy verkkopalvelun sivuille tai lopettaa niiden ylläpito. Käyttäjä nimenomaisesti ymmärtää ja hyväksyy sen, että verkkosivuston ja sen osien hyödyntäminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Yllä oleva ei rajoita käyttäjän lakisääteisiä oikeuksia.